Menu

Šortky II

Geograficky, tematicky i žánrově pestrý výběr krátkých filmů si klade za cíl seznámit dospívajícího diváka se světem krátkometrážní tvorby. V programu jsou rovnoměrně zastoupeny filmy čistě humorné, stejně jako snímky vážnější, které se dotýkají problémů, s nimiž se mladí lidé mohou setkat doma i ve škole. 

Školní projekce pro žáky druhého stupně základní školy.