Menu

Šortky I

Geograficky, tematicky i žánrově pestrý výběr krátkých filmů si klade za cíl seznámit dětského diváka se světem krátkometrážní tvorby. V programu jsou rovnoměrně zastoupeny filmy čistě humorné, stejně jako snímky vážnější, které se dotýkají problémů, s nimiž se děti mohou potkat doma i ve škole.

Školní projekce pro žáky prvního stupně základních škol. Zahraniční filmy budou doplněny živým dabingem herců Simony Babčákové a Jakuba Žáčka.