Menu

Steve Gove

Hlavní porota


Steve Gove

Steve Gove je zakladatel a ředitel Prague Fringe Festivalu, který se letos bude konat již po patnácté. Od prvního ročníku se na Prague Fringe se ve stovkách představení předvedlo více než 250 divadelních spolků z celého světa. 

Steve pravidelně cestuje po světových Fringe festivalech, včetně Adelaide, Perthu, Dublinu a Amsterdamu a buď se sám podílí na organizaci nebo je do celé akce jinak zapojen, ať už jako porotce, manažer prostor nebo host festivalu. Steve se účastnil tří uměleckých festivalů Australian Performin Art Market v Adelaide a obou dánských přehlídek Danish Performing Arts Showcases v Kodani. 

Fringe Festival je dobře promíchanou směsicí mezinárodních představení, večerní burlesky, poezie, cirkusového umění, tance, hudby, mluveného slova, komedie, kabaretu a improvizace. Festival se postupně dostává do povědomí jako jedna z nejvýraznějších kulturních akcí v roce.