Menu

Cena soutěže Labo pro snímek AliEN0089

Experimentální sekce Labo divákům Pragueshorts každoročně představuje neotřelé a inovativní přístupy k filmovému jazyku i formám vyprávění. Porota složená z hudebnice Moniky Omerzu Midriakové, spisovatele Petra Šestáka a designérky Ivany Kocmanové udělila Cenu za nejlepší film snímku AliEN0089 chilské režisérky Valerie Hofmann, který se odehrává na hranici mezi reálným a virtuálním světem. Experimentální vrstvení a prolínání formálních i významových rovin je navzdory jejich rozmanitosti dovedené do sevřeného celku. Výpovědi o já a společnosti, která už se nepohybuje ani ve virtuálním, ani ve skutečném světě, ale právě na jejich průsečíku, na jejich nejasně definované hranici jsou znepokojujícím odrazem naší reality,“ prohlásila porota. 

Zvláštní uznání pak míří za filmem Kinderfilm od uměleckého kolektivu Total Refusal. „Herní prostředí GTA se tu stává vtipnou i mrazivou metaforou vyprázdněných životů, ve kterých něco chybí, ale auta to rozhodně nejsou. Naštěstí se ve světě, kde každý mechanicky tancuje už jen sám se sebou, ještě najde hrdina, který to něco hledá,“ uvedla porota. 

Oba snímky jsou od 3. 3. do 17. 3. ke zhlédnutí online na KVIFF.TV

Z filmu AliEN0089Z filmu Kinderfilm