Menu

VR zóna

Realita dávno není už jen jedna a při počítání možných dimenzí si s číslem čtyři nejspíš také nevystačíme. I vlivem přesunu notné části našich životů do neuchopitelného online prostoru a dokonalosti digitálních obrazů se naše vnímání a chápání časoprostorových vztahů a struktur posouvá daleko za hranice, jež platily ještě na začátku tohoto tisíciletí. A týká se to vnímání reality, stejně jako fiktivních světů příběhů, ty filmové nevyjímaje. Plná digitalizace filmového obrazu a zvuku, jež umožňuje jejich stoprocentní manipulovatelnost, a zkušenosti s prostorem, jak jej známe z počítačových her, posunula filmové vyprávění do zcela nových rovin, v nichž prožívání hraje nyní mnohem větší roli, než jsme byli doposud zvyklí. V současné chvíli se tato nová umělecká forma “imersivních zážitků” prudce rozvíjí. A protože krátkometrážní formát je tím prostorem, kde autoři i diváci mohou nejsnáze zkoušet nové a netradiční formy, je jen logické, že v této fázi hledání svého specifického jazyka a výrazových prostředků jsou VR projekty v podstatě výhradně krátkometrážní. Takže pokud se chcete dozvědět kolik už toho umí vyjádřit, nebo třeba vůbec zjistit, jaké to je, máte jedinečnou příležitost. VR zóna bude otevřena od 19. do 21. ledna 2018 v suterénních prostorách kina Světozor.